O NAS

Ganbare Sp. z o.o. jest spółką dedykowaną do rozwoju mineralno-organicznych polepszaczy gleby oraz nawozów wytwarzanych z pomiotu kurzego.

W grudniu 2017 r. udziałowcem spółki został fundusz venture capital Augere Health Food Fund Sp. z o.o., którego misją jest komercjalizacja innowacyjnych technologii i produktów oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze spożywczym oraz wspierających działania prozdrowotne.

 

Spółka Ganbare Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 14.12.2017r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Polepszacz Gleby.

Cel projektu: Projekt ma na celu produkcję wieloskładnikowego polepszacza gleby wytwarzanego na bazie odpadów organicznych oraz wypełniaczy poprawiających strukturę gleby i regulujących sposób aktywacji składników mineralnych i glebotwórczych. Głównym surowcem wykorzystywanym w produkcji polepszacza będą odchody zwierząt hodowlanych (w szczególności pomiot kurzy).

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowanie mobilnej linii technologicznej do wytwarzania polepszacza gleby oraz wprowadzenie polepszacza gleby do obrotu handlowego.  

Wartość projektu: 2 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 600 000,00 PLN