ZAPYTANIA OFERTOWE

23 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę GANBARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Milenijna 35, 05-110 Jabłonna, Projektu Grantowego stanowiącego zespół działań w zakresie współfinansowania Projektów B+R w fazach PoP i PoC w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: „Dostawa Mieszadła poziomego”.

 Z wyrazami szacunku,

Ganbare Sp. z o.o.

Ganbare_Zapytanie ofertowe-Mieszadło_Poziome_23.03.2018

Ganbare_Załącznik nr 1_Mieszadło_Formularz 23.03.2018

Ganbare_Załącznik nr_2_Mieszadło_Oświadczenie 23.03.2018